Rotterdam Eartship

Off-grid

Off-grid betekent: niet aangesloten zijn op het water-, energie-  en rioleringsnetwerk.

Hoe werkt dit in de praktijk?

We gaan tijdens de bouw meerdere systemen installeren, zodat we ze kunnen onderzoeken en testen welke toepasbaar zijn in bestaande woningen en wijken.

Water
Regenwater wordt opgevangen, gezuiverd en gebruikt voor drink- en spoelwater. Het afvalwater of grijs water wordt binnen hergebruikt en gefilterd in de plantenkas. Onderzocht wordt momenteel of het mogelijk is om grondwater en water uit de Maas te kunnen gebruiken.

Energie
Zonnecollectoren en windmolens zorgen voor alle energie.

Sanitair
Het sanitaire afvalwater zal worden opgevangen en na bewerking worden gefilterd in botanische cellen. (externe plantenbakken)

Warmtebeheer
De glazen serre (die de gehele zuidkant bestrijkt) en wanden van het Earthship maken het mogelijk om met behulp van passieve zonne-energie een constante binnentemperatuur te creëren van 15 graden. De 3 wanden zijn opgebouwd uit met aarde gevulde autobanden en een aarden wal aan de buitenzijde.